Sao bạn không thử nhận xét đánh giá

Luôn chờ đợi các phản hồi cũng như sự đánh giá của bạn. Những phản hồi và đánh giá của bạn sẽ là sự hỗ trợ, lời khuyên cho các học viên trong tương lại

Đăng tải các đánh giá

Các trường học đang được quan tâm

  • Đại học Waseda trường đại học

    Tokyo 1-6-1 Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo, Nhật Bản

    Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm 1913 (Taisho 2), Chủ tịch Masatoshi Otsuki (vào thời điểm đó) đã tuyên bố ý định giảng dạy của Đại học Waseda. Tài liệu cơ bản về triết lý cơ bản của Đại học Wa...

  • Đại học Meiji trường đại học

    Tokyo 1-1 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản

    Đại học Meiji được thành lập như một trường luật Meiji bởi Kayo Kishimoto, Kozo Miyagi và Yashiro Osamu, người vẫn còn là một thanh niên 30 tuổi, trong khi độc lập là một quốc gia hiện đại là rất cần...

Step inside and see for yourself!

Cùng bắt đầu nào!

Trường học mới nhất

Sao bạn không thử nhận xét đánh giá

Luôn chờ đợi các phản hồi cũng như sự đánh giá của bạn. Những phản hồi và đánh giá của bạn sẽ là sự hỗ trợ, lời khuyên cho các học viên trong tương lại

Đăng tải các đánh giá

Sign up

サインしてサービスを使用してください
※サインすることにより、Privacy policyに同意したことになります。

Confirm

入力した内容を登録します。よろしいですか?
後ほど編集が可能です。

Confirm

選択された内容を削除します。よろしいですか?