Đại học Tokyo trường đại học

quốc dân

Đại học Tokyo

(Tokyo University)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/index.html

Đại học Tokyo là một trường đại học quốc gia có trụ sở tại Bunkyo-ku, Tokyo. Được biết đến như là "Đại học Tokyo". Đại học Tokyo được thành lập vào năm 1877 bởi sự sát nhập của Trường Tokyo Kaisei và Trường Y Tokyo. Tại Đại học Tokyo, chúng tôi học giáo dục Nghệ thuật tự do của giáo dục để học nhiều lĩnh vực và kỹ năng cơ bản trong học kỳ đầu tiên của học sinh lớp 1 và 2, biết năng khiếu của mình và quyết định học ngành nào trong năm thứ ba. Sau đó, bạn sẽ nhận được giáo dục chuyên sâu hơn trong khóa học sau. "Cơ sở Hongo" là trung tâm, và có 11 cơ sở khác, bao gồm các cơ sở nghiên cứu và cơ sở học tập cho các bộ phận chuyên ngành. Cơ sở Hongo có các cơ quan hành chính và thư viện đại học, cũng như các cơ sở học tập của các khoa chuyên ngành. Ngoài ra, Giải thưởng Tổng thống của Đại học Tokyo có sẵn như là một hệ thống để tuyên dương những sinh viên đã đạt được thành tích trong công việc học tập và các hoạt động khác. Lễ trao giải được tổ chức vào tháng 3 và những người chiến thắng đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực.


学校費用

入学費用 282000 円
学費 535800 円
その他費用 - 円

その他

Địa chỉ đăng kí https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/general/contact.html
Số lượng học sinh 27955
Số lượng giáo viên 7945
Số lượng trợ giảng 2798
Điều kiện nhập học 12 năm hoàn thành khóa học hoặc nhiều hơn, hoặc của người dự kiến ​​hoàn thành
Kì nhập học 4,10
Quốc gia học sinh -
Mức độ hài lòng của học sinh -
Mức đọ khó 1~5(high) 5
Khoa Khoa Luật, Khoa Kinh tế, Khoa Letters, Khoa Khoa học, Trường Y, Trường Dược, Khoa Kỹ thuật, Khoa Giáo dục, Khoa Nông nghiệp, Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học
Chuyên ngành Luật và Chính trị Graduate School of Law, Graduate School of Medicine, School of Medicine, Trường Kỹ thuật, Khoa Kỹ thuật, Nhân văn, Khoa học xã hội, Khoa Letters, Graduate School of Science, Khoa Khoa học, Nông nghiệp và Khoa học đời sống, Khoa Nông nghiệp, Graduate School of Economics, Khoa Kinh tế, Trường Đại Học nghệ thuật và Khoa học, Cao đẳng nghệ thuật và Khoa học, Graduate School of Education, Khoa Giáo dục, Khoa học dược phẩm, khoa Khoa học dược phẩm, Khoa học toán học, Graduate School of Sciences Frontier, Graduate School of Science thông tin và công nghệ, nghiên cứu thông tin, liên ngành Khoa học thông tin, phần Giáo dục chính sách công

Đánh giá

 • Tổng hợp:
  ★★★★★
  ★★★★★
 • Giá:
  ★★★★★
  ★★★★★
 • Truy cập:
  ★★★★★
  ★★★★★
 • Cơ sở:
  ★★★★★
  ★★★★★

ななし

★★★★★
★★★★★

Message:

日本で一番の大学。
学力とステータスで一番です。

世界大学ランキングでも上位に入る名門大学で、こちらを出れば日本での就職や海外での就労に苦労しないでしょう。
官僚からも多く出身者がいます。


Bản tóm tắt

学校: Đại học Tokyo

Sao bạn không thử nhận xét đánh giá

Luôn chờ đợi các phản hồi cũng như sự đánh giá của bạn. Những phản hồi và đánh giá của bạn sẽ là sự hỗ trợ, lời khuyên cho các học viên trong tương lại

Đăng tải các đánh giá

Sign up

サインしてサービスを使用してください
※サインすることにより、Privacy policyに同意したことになります。

Confirm

入力した内容を登録します。よろしいですか?
後ほど編集が可能です。

Confirm

選択された内容を削除します。よろしいですか?